Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Äventyrspedagogerna
Äventyrspedagogerna
Ninni & Mi

Ninni Kysela är idrottslärare och Mi Robertini är förskollärare. Tillsammans är de Äventyrspedagogerna med lång erfarenhet av att leda olika typer av utbildningar och kurser. De är bland annat författare till böckerna Träna med roliga lekar utomhus och Träna kroppen och hjärnan med roliga lekar. De förespråkar rörelse kopplat till lärande och att det ger positiva effekter på lärandet, samt att glädje och gemensamma upplevelser befäster kunskap. På Sport Competence föreläser de i hur ledaren kan locka till lustfyllt lek och rörelse och att genom lek träna både kroppen och hjärnan.