Elizabeth
Ekman

Elizabeth Ekman är leg. Psykoterapeut med inriktning på KBT och doktorand på Karlstads universitet.

Elizabeth är grundutbildad inom psykologi i Philadephia, USA, på 1970 talet och senare även i Sverige som socionom. Hon gick sin legitimationsgrundande utbildning i Uppsala i början av 1990. Ekman har under 30 år arbetat med klienter, handledning och utbildning, med såväl barn och ungdomar som vuxna. Sedan 2009 har hon även arbetat med att föreläsa och handleda KBT Elitidrotten, vilket är SISU och Riksidrottsförbundets fortbildning inom idrottspsykologin.

Elizabeths centrala forskningsområde är inom KBT och Autismspektrum /ADHD.