Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Friends
Friends
Jessica & Anders

Friends förhoppning är att barn och ungdomsidrott ska utgå från ett barnperspektiv och präglas av glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap. Friends idrottsutbildningar riktar sig till föreningar och dess ledare, utövare och föräldrar. Vi hjälper till att skapa förutsättningar för ett tryggt klimat där vi tillsammans hittar verktyg i det förebyggande och akuta arbetet mot kränkningar och diskriminering. Genom långsiktighet, kunskap, samsyn och engagemang tror vi att er förening kan göra skillnad! På Sport Competence företräds Friends av Jessica Pettersson och Anders Andreasson.