John Dohlsten
John
Dohlsten

John har många års erfarenhet inom tränarutveckling, ledarskap och föreningsidrott. Han har sedan tidigare publicerat forskning inom ramen för barn- och ungdomsidrott i vetenskaplig tidskrift och i rapportform för Riksidrottsförbundet. Han föreläser om behållarperspetiv inom barn och ungdomsidrott och har genom sitt engagemang i Azalea BK både praktisk och teoretisk erfarenhet av hur idrottsföreningar kan arbeta med utveckling för att behålla fler barn och ungdomar i föreningsidrotten. Idag är John doktorand inom idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Avhandlingsarbetet handlar om hur elitfriidrottstränare utvecklar en mer hållbar elitidrott.