Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Karin Weman
Karin
Weman

Karin Weman är universitetslektor och fil. dr. i psykologi vid Högskolan i Halmstad där hon arbetat sedan 2006, och framförallt utvecklat kurser inom motionspsykologi. Hon disputerade 2016 med sin avhandling ”You don’t have to love it” som handlar om digitala stödverktyg för motivation till motion och leder sedan fyra år tillbaka en forskningsgrupp som studerar drivkrafterna bakom träning, fysisk aktivitet och andra hälsobeteenden. 

Karin har även författat kurslitteratur, b.la. Motivation inom träning, hälsa och idrott och är en regelbundet anlitad föreläsare bland företag och organisationer. Karin driver även företaget Motivationsdoktorn och har ett varumärke WemanMotivation för kvalitetssäkring av digitala stödtjänster för hälsobeteenden. 

Mer från Karin Weman: 

https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/idrottens-ledarskap/

https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/arbetsvetenskap/psykosocial-arbetsmiljo-och-halsa/