FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

En frisk personal skapar förutsättningar för gladare och produktiva medarbetare, minskade sjukskrivningar och ökad lönsamhet.

Genom en långsiktig friskvårdssatsning kan vi skapa hållbara beteenden som bidrar till ökad fysisk aktivitet. Forskning visar att det påverkar både produktionen, minneskapaciteten, stresshanteringen samt att koncentrationsförmågan förbättras. Att vi dessutom kan uppnå gemensamma mål skapar en härlig sammanhållning och dynamik i personalen!

Vår målsättning är att öka den fysiska aktiviteten hos dina medarbetarna speciellt dem som normalt sett inte prioriterar sin hälsa, men även öka kunskapen för hur den påverkar såväl psykiskt som fysiskt och inte minst hur det ökar socialt välmående och ens prestation.

Till din hjälp för inspiration, motivation och kunskap finns Sveriges främsta experter inom idrott, motion och wellness.

Så funkar det

Initial mätning

Utbildning /aktiviteter

App /hemsida

Premier till medarbetare

Uppföljande mätning

PLANERING

Vi går tillsammans igenom hur ni önskar ert upplägg gällande uppstart, delmål, belöningssystem, mobil app, kunskapsseminarie och kanske även träningspass med våra experter. Planen anpassar vi just efter ert behov.

UPPSTART

Efter planering så profilerar vi mobil-appen utifrån ert företag, registrerar er personal, lägger upp eventuella lag om ni önskar tävla mot varandra. Sedan kör vi igång med valda experter mot tydliga delmål och mätbara slutmål.

MÄTBARA RESULTAT

Vi gör alltid en initial och uppföljande mätning gällande fysisk aktivitet och motionsvanor för att ni ska kunna se resultat och även sätta resultatet i relation till andra nyckeltal och mätningar.

SEB
Friskvård en viktigt parameter för våra medarbetares välmående och prestation. Genom Sport Competence är det nu möjligt för oss att ta ett helhetsgrepp med både utbildning, träning och för att skapa en god gemenskap.
Annica Sjölin , Kontorschef på SEB