Ny föreläsningsserie inom psykologi och mental träning

Elizabeth Ekman är leg. psykoterapeut med inriktning på KBT och doktorand på Karlstads universitet. Hon har under 30 år arbetat med klienter, handledning och utbildning, med såväl barn och ungdomar som vuxna. Sedan 2009 har hon även arbetat med att föreläsa och handleda KBT Elitidrotten, vilket är SISU och Riksidrottsförbundets fortbildning inom idrottspsykologin. Hennes centrala forskningsområde är inom KBT och Autismspektrum /ADHD.

I tre lärorika föreläsningar får vi följa med Elizabeth när hon förklarar följande ämnen:

KBT och mental utveckling
Denna föreläsning innehåller grundläggande kunskaper om KBT, rädsla, oro och ångest och hur du kan påverkan din situation och utvecklas mentalt.
Genom denna föreläsning får du även kunskap om hur du enkelt kan analysera en problemsituation och vad du bör göra för att träna dig bort från problemet och inte vidmakthålla det.

Kognitiv profil inom ADHD
Denna föreläsning beskriver olika delar av en kognitiv profil inom ADHD. Ekman beskriver olika kriterier och ger praktiska råd och tips kopplat till idrotten. Föreläsningen innehåller flera exempel och du kan med fördel titta på specifika delar flera gånger.

Mindblindness inom idrott och skola
Denna föreläsning ger dig kunskap om autismspektrum och specifikt mindblindness. Mindblindness är något som många kan ha problem med. Även om det inte finns en diagnos inom detta spektrum är det viktigt att ha en kunskap och förståelse kring ämnet. Detta för att kunna kommunicera, bemöta och hjälpa dessa barn-ungdomar på bästa sätt.

Föreläsningarna hittar du här: https://www.sportcompetence.se/experterna/elizabeth-ekman