Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Utbildning för hälsoinspiratörer!

Syftet med utbildningen är att ge hälsoinspiratörer ökad kunskap och konkreta verktyg för att skapa hållbara hälsosamma beteenden hos alla på arbetsplatsen. Efter utbildningen är målet att hälsoinspiratörerna ska kunna driva hälsoarbetet kring friskvård både strategiskt och konkret framåt på er arbetsplats.

Kursen är framtagen av experter med hög kompetens inom hälsoutvecklande insatser. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment som bygger evidens och senaste forskningen. Utbildningen för hälsoinspiratörer genomförs under 3 tillfällen där varje utbildningstillfällen är 3 timmar.

Min roll som hälsoinspiratör:

  • Hälsoarbete och beteendeförändringar 
  • Att skapa motivation till fysisk aktivitet och motion
  • Stresshantering och mental träning.

Målgrupp och deltagare
Denna utbildning riktar sig till dig som idag arbetar med hälsa och friskvård på din arbetsplats. Vi arbetar i grupper om minst 5 och maximalt 20 deltagare. Efter utbildningen ges ett kursintyg på slutförd utbildning.

Kursledare
Henric Lilja har en fil.mag i psykologi och european master inom idrott-hälsa psykologi. Henric har över 10 års erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och arbetar även som psykologisk rådgivare inom elitidrotten och näringslivet.

Pris: 3 195 kr exkl moms per deltagare

Kontakta oss för mer info eller för bokning. Maila oss genom att klicka här.