Öka föreningens intäkter del 2
(48tim, max 100 personer)

Öka föreningens intäkter del 2
46 minuter
Magnus Forslund
Magnus Forslund

Magnus Forslund är en våra främsta forskare inom idrott och ekonomi. Han har själv en tidigare elitsatsande idrottsbakgrund. Magnus undervisar och forskar idag inom bland annat ekonomi, affärsutveckling, ledarskap samt förändringsarbete i bredd och elitföreningar.”

Intäktsmöjligheter och värdet av en idrottsförening

Här fokuserar Magnus Forslund på att ge dig konkreta exempel på intäktsmöjligheter knutna till samhällstrender. Han förklarar även vilka konsekvenser dessa trender kan få för föreningen och ger förslag på hur det fortsatta arbetet i föreningen kan gå till. Du bjuds här in till att ta del av djupgående resonemang kring vilket värde en idrottsförening skapar och hur det kan användas för att öka intäkterna

Föreläsningen är en fördjupning och fortsättning på Öka föreningens intäkter del 1.