Att vara idrottsförälder Del 1
(48tim, max 100 personer)

Att vara idrottsförälder Del 1
40 minuter

Idrottsföräldrar är viktiga för utvecklingen!

Hur kan man som förälder till ett idrottande barn hjälpa men inte stjälpa? Hur kan du som förälder bidra till dina barns utveckling på bästa sätt utifrån din roll?

Ideella ledare och föräldrar är mycket viktiga och en fantastisk tillgång för idrottsrörelsen. Dock påvisar forskning att barn och ungdomar ofta upplever press hemifrån som i värsta fall kan vara negativt för utveckling och välmående. Johan Fallby har arbetat över 20 år med idrottspsykologi som ansvarig i Svenska Fotbollförbundet och idag som idrottspsykologisk rådgivare för FC Köpenhamn.

Denna föreläsning riktar sig till alla inom idrotten och specifikt till idrottsföräldrar. Föreläsningen besvarar frågor som: Vad är det vi ska stödja? Vilken roll har du som förälder? Vilka olika föräldraroller finns det inom idrotten?

Förbered med penna och papper då du under föreläsningen kommer att få genomföra en praktisk övning.

Ta del av Johan Fallbys presentationsmaterial