Att vara idrottsförälder Del 1
(48tim, max 100 personer)

Att vara idrottsförälder Del 1
40 minuter
Johan Fallby
Johan Fallby

Johan Fallby är en av våra främsta experter inom ämnet idrottpyskologi och har bland annat tidigare varit idrottpyskologisk rådgivare i svenska fotbollsförbundet. Han har gedigna akademiska och även grundutbildad inom KBT. Fallby arbetar idag som Idrottspsykolog åt fotbollsklubben FC Köpenhamn.

Idrottsföräldrar är viktiga för utvecklingen!

Hur kan man som förälder till ett idrottande barn hjälpa men inte stjälpa? Hur kan du som förälder bidra till dina barns utveckling på bästa sätt utifrån din roll?

Ideella ledare och föräldrar är mycket viktiga och en fantastisk tillgång för idrottsrörelsen. Dock påvisar forskning att barn och ungdomar ofta upplever press hemifrån som i värsta fall kan vara negativt för utveckling och välmående. Johan Fallby har arbetat över 20 år med idrottspsykologi som ansvarig i Svenska Fotbollförbundet och idag som idrottspsykologisk rådgivare för FC Köpenhamn.

Denna föreläsning riktar sig till alla inom idrotten och specifikt till idrottsföräldrar. Föreläsningen besvarar frågor som: Vad är det vi ska stödja? Vilken roll har du som förälder? Vilka olika föräldraroller finns det inom idrotten?

Förbered med penna och papper då du under föreläsningen kommer att få genomföra en praktisk övning.

Ta del av Johan Fallbys presentationsmaterial