Barn och ungdomars idrottande del 2
(48tim, max 100 personer)