Barn och ungdomars idrottande del 2
(48tim, max 100 personer)

Barn och ungdomars idrottande del 2
14 minuter

Vad kan vi göra för att så många som möjligt ska stanna så länge som möjligt inom idrotten? I denna del konkretiserar vi vad vi fick lära oss i del 1 med John Dohlsten. Genom sitt engagemang i Azalea BK har han både praktisk och teoretisk erfarenhet av hur idrottsföreningar kan arbeta med utveckling för att just behålla fler barn och ungdomar i föreningsidrotten. Detta är inte bara nyckeln till starkare elitidrott utan viktigt för samhället i stort och något vi måste bli bättre på. Men föreningsidrotten handlar inte bara om barn och ungdomar utan även om ledare och föräldrar. 

Har du inte sett del 1 med John så gör gärna det först. Denna föreläsning passar dig som är engagerad inom föreningslivet och speciellt dig som ledare, coach och förälder.