Barn och ungdomars idrottande
(48tim, max 100 personer)

Barn och ungdomars idrottande
16 minuter

John Dohlsten föreläser om behållarperspetiv inom barn och ungdomsidrott och har genom sitt engagemang i Azalea BK både praktisk och teoretisk erfarenhet av hur idrottsföreningar kan arbeta med utveckling för att behålla fler barn och ungdomar i föreningsidrotten. Forskningen pekar åt samma håll, ändå kvarstår frågan om hur man ska gå tillväga för att fler barn och ungdomar ska stanna inom föreningsidrotten? Frågan har präglat debatterna och nyheterna en längre tid. I denna föreläsning får vi höra Johns tankar och vad som är vetenskapligt bevisat inom området. Här får du praktisk och teoretisk kunskap om hur du kan arbeta i din förening för att barn och ungdomar ska utvecklas på bästa sätt. Föreläsningen passar dig som är engagerad inom föreningslivet och speciellt dig som ledare, coach och förälder.