Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Beteendevetenskap inom idrotten
(48tim, max 100 personer)

Beteendevetenskap inom idrotten
36 minuter

Glädje och empati som verktyg för prestation

Kärlek, omtanke och empati är alla tre viktiga faktorer i denna föreläsning som inspirerar dig att känna glädje inom idrotten eller näringslivet. Ola Berggren använder sig av egna erfarenheter från sitt arbete som mental rådgivare åt bland annat hockeylandslaget för att ge dig djupare kunskap om hur du leder dig själv och andra, och hur du kan få personer runt omkring dig att växa