Dämpa stress och bygg mental styrka
(48tim, max 100 personer)