Ditt unika ledarskap
(48tim, max 100 personer)

Ditt unika ledarskap
22:39
Fallby & Johannesson

Fallby och Johannesson inspirerar och lär ut kring mental träning, ledarskap och att bygga team utifrån sina erfarenheter av elitidrotten men även utifrån den samlade forskningen.

Är dina medarbetare rustade för en topprestation? Markus Johannesson och Johan Fallby, organisations- och ledarskapsutvecklare, båda med gedigen meritlista från näringsliv och elitidrotten, pratar här om hur du som ledare möter personen framför dig. Hur du som ledare kan ge ditt team bästa möjliga förutsättningar.

– Framgången sker inte av en slump. Den skapas genom noggranna förberedelser och kommunikation.

Topprestationer startar genom ett skickligt ledarskap, till exempel baserat på det transformerande ledarskapet som bygger på tydlighet, autonomi och ömsesidig respekt. Med de bästa ledarna utvecklas medarbetarna tillsammans.

Här diskuteras hur du kan stärka ditt ledarskap och arbeta fram en handlingsplan för att förstärka dina unika ledarskapsbeteenden.