Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Effektiv friskvård – lönsammare företag del 2
(48tim, max 100 personer)

Effektiv friskvård – lönsammare företag del 2
18 minuter
Anders Johrén

Anders Johrén föreläser om ekonomiska argument kring personal. Från arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling, jämställdhet, till hälsa och friskvård. 

Det sägs ibland att ”friskvård alltid är lönsamt”. Så är det förstås inte. Det finns många friskvårdssatsningar som inte är lönsamma, och väldigt många som är lönsamma.

I den första delen med Anders granskade vi olika syften med friskvård. I denna del tittar vi mer i detalj på de ekonomiska konsekvenserna, intäkter och kostnader, för friskvård, och vi ger också förslag på en arbetsmetod för att bedöma effektiviteten i friskvårdssatsningen.

Denna föreläsning vänder sig till chefer, personalansvariga eller annan HR-personal, friskvårdsansvariga och andra som vill stärka sina ekonomiska argument kring friskvårdsaktiviteter i företag och organisationer.