Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
En trygg idrottsmiljö. Del 1.
(48h/100 personer)

En trygg idrottsmiljö. Del 1
18 minuter
Friends
Friends Jessica & Anders

Friends förhoppning är att barn och ungdomsidrott ska utgå från ett barnperspektiv och präglas av glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap. Friends idrottsutbildningar riktar sig till föreningar och dess ledare, utövare och föräldrar.

I denna föreläsning föreläser Jessica Pettersson och Anders Andreasson om hur vi kan skapa trygga idrottsmiljöer. I föreläsningen diskuteras olika typer av kränkningar och hur vi kan arbeta för att förebygga och hantera detta.

Vidare presenteras RF:s värdegrund från "Idrotten vill" och hur vi kan arbeta med denna i praktiken. I föreläsningen får ni även själva reflektera och genomföra en praktisk övning som sedan diskuteras med praktiska exempel från idrottsrörelsen.

Detta är del 1 av 2 av Friends föreläsningar på Sport Competence.