En trygg idrottsmiljö. Del 2.
(48 h, 100 enheter)

En trygg idrottsmiljö. Del 2
20 Minuter
Friends
Friends Jessica & Anders

Friends förhoppning är att barn och ungdomsidrott ska utgå från ett barnperspektiv och präglas av glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap. Friends idrottsutbildningar riktar sig till föreningar och dess ledare, utövare och föräldrar.

Detta är del två av stiftelsen Friends föreläsningar kring hur vi kan skapa trygga idrottsmiljöer för alla. Innan du påbörjar del två rekommenderar vi att du ser Friends föreläsning del ett. Detta för att skapa en större förståelse och djupare kunskap. I denna föreläsning diskuteras varför kränkningar kan uppstå i en idrottsförening och vilka insatser som kan genomföras för att skapa en trygg och utvecklade idrottsmiljö. Föreläsningen behandlar dessa viktiga frågeställningar både från ett samhällsperspektiv, organisationsperspektiv, grupperspektiv och individperspektiv. Målgruppen för Friends föreläsningar är de som arbetar och de som är aktiva på något sätt inom idrottsrörelsen.