Föreningslivet – En mötesplats för meningsfull fritid
(48tim, max 100 personer)