Föreningslivet – En mötesplats för meningsfull fritid
(48tim, max 100 personer)

Föreningslivet – En mötesplats för meningsfull fritid
16 minuter

Utbilda och integrera unga ledare in i förenings- och arbetslivet!

Att vara med i en förening innebär att vara en del av det svenska samhället. Nio av tio barn och ungdomar är någon gång under uppväxten med i en förening. Idrotten är även en utmärkt arena för att utbilda och integrera unga ledare. I en förening är alla välkomna, vilket gör att det är en utmärkt plats för att lära sig språket och förstå andra kulturer. Den här föreläsningen handlar om hur svenska föreningslivet är uppbyggt. Vilka olika roller finns det i en förening? Vad gör en styrelse? Vad innebär det att en förening är demokratisk och ideell? 

Föreläsningen handlar även om föreningarnas mångfald och allemansrätten. Vad gäller när vi vistas ute i naturen och vad ska man tänka på?

Den här föreläsningen är även textad och passar därför även för dig som ännu inte har fulla kunskaper inom det svenska språket.

Den här föreläsningen ingår som en av fyra i Linköpings kommun personalförsörjningsprojekt "Ledarskapsakademin" och syftar till att förbereda ungdomar med olika förkunskaper för ledaruppdrag i förenings- och arbetslivet. För mer information om projektet kontakta: Projektledare Karolina Thorsson, karolina.thorsson@linkoping.se