Framgångsrika idrottsmiljöer
(48tim, max 100 personer)

Framgångsrika idrottsmiljöer
38 minuter
Paul Sjöblom
Paul Sjöblom

Paul Sjöblom är både forskare och praktiskt aktiv inom idrottsrörelsen. Sjöblom är bland annat expert inom ämnen som idrottsutveckling, idrottspolitik, idrottsanläggningar och det svenska elitidrottssystemet.

Framgångsrika utvecklingsmiljöer

Vilka faktorer skapar och underbygger en framgångsrik förening? Vad kan föreningen göra för att främja dessa faktorer och åstadkomma en god utveckling?

Föreläsningen fokuserar och jämför ett antal exempelföreningar, av olika storlek, på olika platser i landet och med olika verksamhetsrepertoarer – resonerar kring olika föreningstyper och dess förutsättningar i form av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Förutsättningarna skiljer sig åt avseende flera nyckelfaktorer, till exempel organisation, ekonomi, arbetssätt och ambitioner, men ändå går det att avläsa vissa likheter i föreningarnas kulturer. Paul Sjöblom är en framgångsrik forskare inom idrott och historia och har även en egen idrottsbakgrund.

Genom Pauls erfarenhet och kunskap får du här verktyg och kunskap att utveckla din förening såväl organisatoriskt, ekonomiskt som föreningen i sin helhet!