Fungerande föreningskultur
(48tim, max 100 personer)

Fungerande föreningskultur
35 minuter

Hur skapar vi framgångsrika föreningar

Vilka faktorer skapar och underbygger en framgångsrik förening? Vad kan föreningen göra för att främja dessa faktorer och åstadkomma en god utveckling?

Föreläsningen fokuserar och jämför ett antal exempelföreningar, av olika storlek, på olika platser i landet och med olika verksamhetsrepertoarer – resonerar kring olika föreningstyper och dess förutsättningar i form av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Förutsättningarna skiljer sig åt avseende flera nyckelfaktorer, till exempel organisation, ekonomi, arbetssätt och ambitioner, men ändå går det att avläsa vissa likheter i föreningarnas kulturer. Flera av föreningarna har också fått stor uppskattning från såväl de egna medlemmarna som från kommunledning, RF, och näringsliv.