Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Fystester inom idrotten
(48tim, max 100 personer)

Fystester inom idrotten
42 minuter

Fystester på egen hand

Att testa fysiska parametrar är en väldigt viktig del för utveckling, men den kan vara både dyr och tidskrävande. Vilka tester är relevanta för bollidrotter och hur gör man dessa rent praktiskt? I denna föreläsning kommer du rustas med grundverktygen för att själv utföra tester och analysera testerna efteråt. Delkomponenter som testerna avser är explosiv förmåga, snabbhet, bollspecifik kondition, agility (snabbhet/koordination/rörlighet) och styrka.