Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Hälsa på jobbet
(48tim, max 100 personer)

Hälsa på jobbet
24 min

Den långa trappan har ersatts med rulltrappa, vi får maten levererad till dörren. Allt effektiviseras och vi behöver nästan inte lämna dataskärmen. I de flesta avseenden är detta fantastiskt men vi rör på oss allt mindre och vår hälsa blir lidande. 

I denna föreläsning går Magnus igenom nycklarna till bättre hälsa. Hur kan man stimulera rörelse i en stillasittande vardag? Vad har företaget och chefer för ansvar och hur kan man uppmuntra medarbetare till ökad aktivitet? Magnus ger dig och ditt företag konkreta förslag och nya idéer. Forskningen är tydlig; fysisk aktivitet minskar risken avsevärt för allvarliga sjukdomar och välmående människor presterar helt enkelt bättre. Nu kör vi igång och Magnus hjälper oss på vägen!