KBT och mental utveckling
(48tim, max 100 personer)