Kognitiv Profil inom ADHD
(48tim, max 100 personer)

Kognitiv Profil inom ADHD
51 minuter
Elizabeth Ekman

Elizabeth Ekman är leg. Psykoterapeut med inriktning på KBT och doktorand på Karlstads universitet. Sedan 2009 har Ekman arbetat med att föreläsa och handleda KBT Elitidrotten vilket är SISU och Riksidrottsförbundets fortbildning inom idrottspsykologin.

Denna föreläsning beskriver olika delar av en kognitiv profil inom ADHD. Ekman beskriver olika kriterier och ger praktiska råd och tips kopplat till idrotten. Föreläsningen innehåller flera exempel och du kan med fördel titta på specifika delar flera gånger.

En ökad förståelse kring ämnet skapar förutsättningar för en större kunskap om vad som förorsakar problem och även vad som kan bli till en fördel i vissa sammanhang. Profilen är mer vanlig än vad som vanligtvis framkommer och är inte alltid en diagnos. En del personer inom denna profil fungerar mycket bra.
Dock kan profilen förorsaka en rad olika beteendemässiga problem likväl som emotionella, under sämre omständigheter. Man kan ha mer eller mindre av denna profil. Mindre innebär inte att det kan förorsaka mindre problem utan vad som är av vikt, är att lära känna igen det, förstå och kunna påverka.

Elizabeth Ekman har under 30 år arbetat med dessa frågor. Ekman föreläser och handleder även KBT Elitidrotten vilket är SISU och Riksidrottsförbundets fortbildning inom idrottspsykologin.

Föreläsningen riktas till alla aktörer som arbetar inom idrotten.