Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Mental träning
(48tim, max 100 personer)

Mental träning
24:55
Fallby & Johannesson

Fallby och Johannesson inspirerar och lär ut kring mental träning, ledarskap och att bygga team utifrån sina erfarenheter av elitidrotten men även utifrån den samlade forskningen.

Likheter mellan att vara medarbetare och idrottare är många. På samma sätt som idrottaren, publiken och ägarna har förväntningar på prestationen, så har medarbetarna, cheferna, kompisarna och familjen det på dig som arbetstagare och människa. Kraven du ställer på dig själv och som du upplever från andra utlöser samma psykologiska mekanismer. Idrottarna har förberett sig systematiskt i flera år för att möta situationer som dessa. Sviktande självförtroende, motivation, stress är en del av deras dagliga träning. Det går inte att garantera maximala prestationer på förhand, men förberedelser och strategier ska tränas för att minimera förekomsten av dåliga prestationer över tid.

Det här är en introduktion till hur dagens psykologiska förberedelser, eller ”mentala träning”, genomförs och hur den kan hjälpa dig som komplement till de styrkor du redan har. Från idrottsvärlden finns mängder av perspektiv som kan utveckla prestationen och som fungerar i alla sammanhang.