Mindblindness inom idrott och skola
(48tim, max 100 personer)

Mindblindness inom idrott och skola
50 minuter
Elizabeth Ekman

Elizabeth Ekman är leg. Psykoterapeut med inriktning på KBT och doktorand på Karlstads universitet. Sedan 2009 har Ekman arbetat med att föreläsa och handleda KBT Elitidrotten vilket är SISU och Riksidrottsförbundets fortbildning inom idrottspsykologin.

Hur bemöter vi barn och ungdomar med särskilda behov?

Denna föreläsning ger dig kunskap om autismspektrum och specifikt mindblindness. Mindblindness är något som många kan ha problem med. Även om det inte finns en diagnos inom detta spektrum är det viktigt att ha en kunskap och förståelse kring ämnet. Detta för att kunna kommunicera, bemöta och hjälpa dessa barn-ungdomar på bästa sätt.

Föreläsningen tar upp konkreta exempel och ger goda råd och tips för dig som verkar inom idrotten och skola. Detta är sista delen av en föreläsningsserie med Elizabeth Ekman. Föreläsningen går att ses som en enskild föreläsning men för ökad förståelse rekommenderas att se samtliga.

Målgruppen för denna föreläsning är tränare, lärare och föräldrar.