Ung ledare och barnens förebild
(48tim, max 100 personer)

Ung ledare och barnens förebild
11 minuter

Utbilda och integrera unga ledare in i förenings- och arbetslivet!

Denna föreläsning handlar om grundläggande värderingar för svenskt idrottsliv. Hur kan man omsätta idrottens verksamhetsidé-, värdegrund- och vision till praktiska förhållningssätt och aktiviteter som kan fungera normsättande för unga ledare som förebilder. 

Den här föreläsningen är även textad och passar därför även för dig som ännu inte har fulla kunskaper inom det svenska språket.

Den här föreläsningen är den tredje av fyra i Linköpings kommun personalförsörjningsprojekt "Ledarskapsakademin" och syftar till att förbereda ungdomar med olika förkunskaper för ledaruppdrag i förenings- och arbetslivet. För mer information om projektet kontakta: Projektledare Karolina Thorsson.