Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Yoga- Principer och inspiration
(48tim, max 100 personer)

Yoga- Principer och inspiration
1 h 15 minuter
Annette Lefterow
Annette Lefterow

Annette Lefterow är en ledande expert inom wellness, välkänd hälsoprofil och författare. Med 30 års erfarenhet som pedagog inom träning, yoga och dans har hon utvecklat en egen hälsofilosofi, Lefterow metoden. Metoden förenar yoga, pilates, mediation, träning, mat, ayurveda, spa och dans.

Yoga för bättre hälsa Föreläsningen ger korta, konkreta och pedagogiska exempel på hur yoga kan bli en naturlig del av vardagen, ur ett hälso- och idrottsperspektiv. Yoga är en av världens mest populära träningsformer just nu. Yoga med sin mångtusenåriga tradition skapar medveten närvaro, ökar koncentrationsförmågan och grundar självkänsla och självförtroende, båda viktiga nycklar vid resultatinriktad prestation och tävling. I denna föreläsning få du ta del av kunskaper och inspiration kring yoga av en av Sveriges främsta experter!